Tùy Chọn Phương Thức Thanh Toán

Chúng tôi tích hợp các phương thức thanh toán phổ biến giúp bạn khởi chạy dự án một cách dễ dàng.
Để mua sản phẩm & dịch vụ tại VakaFX, bạn có thể sử dụng:

1. Tiền điện tử

Khách hàng từ tất cả các quốc gia có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi bằng BTC, ETH và USDT.

2. Chuyển khoản ngân hàng

Nếu bạn sử dụng dịch vụ ngân hàng, vui lòng chuyển khoản đến tài khoản sau.

3. Dịch vụ ký quỹ

Ký quỹ là một cách đơn giản để thanh toán dịch vụ của chúng tôi. Với dịch vụ kí quỹ được kích hoạt trên trang web, bạn sẽ được chuyển hướng đến Deposit.com nơi bạn có thể hoàn thành giao dịch ký quỹ một cách đơn giản.

Nói Chuyện Với Chuyên Gia Của Chúng Tôi!